Andrzej Kretowicz, Bruno Schulz – ad memoriam, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 281.