Rafał Bubnicki, Londyńska „Ulica Krokodyli”, „Rzeczpospolita” 1993, nr 131.