Marian Promiński, Sanatorium poza Styksem, „Życie Literackie” 1957, nr 7, s. 4–5.