Marian Brzeszczyński, Proza Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1982, nr 41, s. 11.