Jerzy Ficowski, Zguba odnaleziona. Nieznane rysunki Brunona Schulza, „Odra” 1987, nr 4, s. 26–28.