Małgorzata Kitowska, Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 1979, nr 3, s. 157–160.