Wiesław Budzyński, Bruno Schulz, „Sztandar Młodych” 1981, nr 161.