Czesław Karkowski, Bohater opowiadań Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1978, nr 6, s. 66–73.