Jerzy Ficowski, W poszukiwaniu śladów Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 25/26, s. 6.