Wiesław Budzyński, Adresy Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 101, s. 1–2.