Wiesław Budzyński, Schulz w Jerozolimie, „Życie Warszawy” 1990, nr 71.