Zofia Nałkowska, Z „Dzienników”. Bruno Schulz, wybór, wstęp i opracowanie Hanny Kirchner, „Twórczość” 1974, nr 12, s. 66–80.