Marek Sołtysik, Obrachunki Schulzowskie, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 278.