Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Trybuna Opolska” 1992, nr 163.