Piotr Kuncewicz, Schulz i Gombrowicz, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 30, s. 27–30.