Sergiusz Sterna-Wachowiak, O prozie Brunona Schulza w Szwajcarii, „Twórczość” 1976, nr 3, s. 163–164.