Michał Komar, Europa Wschodnia, „Czas” 1990, nr 184, s. 1, 2.