Wiesław Budzyński, Drohobycz wraca do Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 23, s. 2.