Ulica Krokodyli [przewodnik telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 274.