Marek Pąkciński, Recepta według której mógłby być stworzony świat, „Życie Warszawy” 1993, nr 43.