Jerzy Ficowski, Kobold, „Libris. Życie Warszawy” 1992, nr 169.