Bronisław Mamoń, „Republika marzeń”, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 46, s. 7.