Bronisław Mamoń, Powierzchnie i dna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46, s. 4–5.