Julian Stryjkowski, Stryjkowski o Schulzu. Czarne perły czarnego humoru (fragment eseju), „Życie Warszawy” 1992, nr 158.