Paweł Głowacki, Schulz prowincjonalny, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 7, s. 8.