Jerzy Ficowski, Cztery nieznane listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1980, nr 7, s. 106–110.