Marek Skwarnicki, Bruno Schulz z Drohobycza na Manhattanie, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 46.