Emeryt [informacja o teatrze telewizji], „Ekran” 1988, nr 19.