Jerzy Ficowski, Szukam spuścizny Bruno Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 19.