Dzieło graficzne Schulza, „Przekrój” 1989, nr 2281.