[Informacja o wystawie rysunków Schulza], „Tygodnik Powszechny” 1967, nr 16.