Marian Sienkiewicz, „Przychodząc z zewnątrz, widzę inaczej”, „Przekrój” 1991, nr 2376.