Głosy bliskich o Schulzu, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 112.