Jerzy Speina, Sen o „raju dzieciństwa”, „Fakty” 1984, nr 24.