AKR, Sceptyk, który uwierzył w mit, „Gazeta Pomorska” 1992, nr 103.