Ignacy Witz, Rysunki Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 82, s. 6.