Marian Rawiński, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Fakty i Myśli” 1966, nr 8, s. 1, 2–3.