Nieznane teksty Bruno Schulza, „Express Wieczorny” 1983, nr 9.