Stanisław Zawiśliński, Sklepy Schulzowe, „Trybuna” 1992, nr 267.