Ewa Odachowska, Słowo i linia czyli raz jeszcze o Brunonie Schulzu, „Literatura” 1978, nr 39, s. 1, 3, 6.