Andrzej Staniszewski, Bruno Schulz – pisarz światowy, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 227, s. 1, 5.