Bruno Schulz i pieniądze, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 84.