O Schulzu prawie wszystko, „Wspólnota” 1993, nr 49.