Francuzi o polskiej rewelacji, „Świat” 1961, nr 49.