Bruno Schulz – rysownik, „Wiedza i Życie” 1964, nr 6.