Jan Kott, Dwie strony. Cienie, „Dialog” 1993, nr 5, s. 153–155.