Małgorzata Żaryn, Odzyskiwanie Schulza, „Kurier Polski" 1992, nr 139.