Jerzy Ficowski, Epistolografia Bruno Schulza, „Nowa Kultura” 1962, nr 51/52, s. 7, 15.