Jerzy Ficowski, Tekściarz Brunon czyli skutki wystawy rysunków Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 96, s. 5.