Jan Kurowicki, Dwie jesienie razem, „Poglądy” 1974, nr 7.